אחריות חברתית

10 שלבים פשוטים להשקעה עסקית בקהילה

העתיד מחייב: פעילות קהילתית היא השקעה לכל דבר. רקפת מוסק, סמנכ”ל ארגון “מתן”, מסבירה מה המפתח להצלחה בפעילות למען הקהילה.
לפני עשר שנים, כשהוקם ארגון מתן, נשאלנו ללא הרף “עסקים -קהילה: למה?”. היום, כאשר חברות עסקיות רבות כבר בות בעשייה למען הקהילה, השאלה החדשה העומדת לפתחנו היא “מה צריך כדי לעשות את זה טוב יותר?”.
המפתח הוא להתייחס לפעילות הקהילתית כאל השקעה שיש להחיל עליה את כל הכללים הקיימים – כאילו היה מדובר בהשקעה עסקית, תוך התייחסות למחזיקי העניין השונים. אולם השורה התחתונה שונה : במקום לייצר רווח כלכלי, השאיפה היא לרווח חברתי – לעשות הבדל בחייהם של אנשים, לסייע היכן שצריך, ליצור שינוי, לאפשר לאנשים להתגבר ולהתמודד ולקחת אחריות. זאת, כדי שכולנו נחיה בחברה מעורבת ואכפתית יותר. היום, בהתאמות הנדרשות, מתאימות הנקודות הבאות גם לתורמים פרטיים המעוניינים להפוך את תרומתם להשקעה נושאת פרי בקהילה.לפניכם 10 נקודות לפיתוח פעילות קהילתית “טובה יותר” הן עבור חברות עסקיות  המעונינות לפתח פעילות שכזו או לשפר פעילות קיימת והן עבור הקהילה, שהיא השותפה לדרך:

1. פיתוח אסטרטגיה קהילתית. חשוב לקבוע לנושא אסטרטגיה שתהיה בהתאמה לאסטרטגיה העסקית הכוללת, לתרבות הארגונית, לחזון ולערכים. המדיניות תקיף את מכלול המשאבים שהחברה תשקיע בקהילה: משאבים כספיים, משאבי זמן, כישורים מקצועיים ומשאבים בשווה ערך (ציוד, ריהוט, מוצרים וכד’).

2. הגדרת המטרות של החברה והתועלות העסקיות המצופות מן הפעילות הקהילתית. על מנת שהאסטרטגיה תהפוך למדיניות יישומית, על החברה להבין ולהגדיר מהן המטרות של הפעילות הקהילתית עבורה. המטרות עשויות להיות רבות ומגוונות והן משתנות מחברה לחברה, כגון: יצירת דיאלוג עם העובדים, פיתוח “גאוות יחידה”, קידום מפגש חוצה חברה והיכרות עם אוכלוסיות אחרות וכד’. התועלות העסקיות הן אלה שהחברה מצפה לקבל מן הפעילות. לדוגמה: תדמית חיובית, הערכה מצד מחזיקי עניין מסוימים (לקוחות, האוכלוסייה המקומית, גורמי ממשל) ועוד. כמו כן יש להגדיר מהי מטרת הפעילות כלפי הקהילה (יצירת שינוי חברתי, שיפור חיים, פתרון בעיה, קידום אוכלוסיות, האכלת רעבים וכד’).

3. גיבוש פעילות קהילתית. הפעילות הקהילתית נגזרת מן המדיניות והמטרות שנקבעו על ידי החברה והמשאבים שהיא מקצה לנושא. את הפעילות יש לתרגם לתכנית עבודה שנתית המתייחסת לכל סוגי המשאבים שהחברה העסקית תשקיע בקהילה במשך השנה. מומלץ ליצור ועדת היגוי ולשתף את העובדים בתהליך. כך תגובש פעילות המקובלת ומונעת על ידי ההנהלה והעובדים כאחד. בנוסף, יש לדאוג שהתכנית תכלול מגוון רחב של פעילויות, כך שלאורך השנה יוצעו מגוון הזדמנויות לפעול למען הקהילה. כך ניתן יהיה לערב עובדים רבים יותר וליצור תהודה רחבה יותר.

4. תהליך גיבוש הפעילות הקהילתית. בתהליך זה יש לקחת בחשבון מרכיבים עסקיים מחד וקהילתיים מאידך. מרכיבים עסקיים: התקציב העומד לרשות הפעילות (האם הוא מאפשר בניית פרויקט חברתי ייחודי לחברה או רק סיוע לפרויקט קיים או האם הסכום מאפשר תמיכה במגוון נושאים חברתיים); מידת העניין בשיתוף העובדים (לדוגמה, הדילמה האם ההתנדבות תהיה על חשבון זמן עבודה); צרכים שיווקיים (במקרה זה יש לגבש פעילות שניתן יהיה לחשוף בתקשורת); אפשרות ועניין לפעול ברמה מקומית או ארצית. מרכיבים קהילתיים: ניתוח הצרכים הקהילתיים (ברמה מקומית או ארצית); בחירת תחום חברתי שבו החברה יכולה לעשות את ההבדל; הכרת הארגונים החברתיים הפועלים בתחום שנבחר והלימה מירבית בין החברה לשותף/ים הקהילתיים שעמם יוצרים קשר.

5. השקעת המשאבים הכספיים. מאחר ותרומות החברה הן חלק בלתי נפרד מן המדיניות הקהילתית, יש לדאוג כי יושקעו בדרך שתניב את התוצאות המצופות. לעתים המשאבים מושקעים באותם הפרוייקטים שבהם מתנדבים העובדים ולעתים ההשקעה היא ללא מעורבות פעילה של עובדים. השקעה אפקטיבית של תרומות החברה בקהילה מתבססת על ניתוח הצרכים החברתיים (על פי מקורות מידע), הכרת השוק (מיפוי הארגונים החברתיים), בדיקת נאותות של הארגונים (על פי סטנדרטים של ניהול תקין ופרמטרים של: אמינות, אחריות, מנהיגות, תיעוד משפטי ותכנון כספי). חשוב שניהול הכספים יכלול פיקוח, בקרה ודיווח.

6. בחירת שותף קהילתי. השותף הקהילתי הוא ארגון חברתי שלו החברה בוחרת לסייע במשאבים השונים העומדים לרשותה (כספים, התנדבות ומוצרים/פעולות שווי ערך תרומה כספית). רבים מן הפרמטרים החלים על השקעה אפקטיבית של המשאבים הכספיים מתקיימים גם כאשר מדובר בבחירת שותף לפעילות ההתנדבותית ולתרומת מוצר שווה ערך. כאשר מדובר בשותף לפעילות ההתנדבותית ישנם מספר פרמטרים נוספים ליצירת התאמה מרבית בין צרכי ההתנדבות של הארגון לאפשרויות של החברה העסקית. מצד החברה העסקית: הזמן שהעובדים יכולים להקדיש לפעילות, הכישורים הנדרשים מהמתנדבים ומשך הזמן שבו תימשך הפעילות. מצד השותף הקהילתי: האוכלוסייה שלה הוא מסייע, אזור הפעילות, שעות הפעילות, הצורך של השותף הקהילתי במתנדבים, ההכנה הנדרשת להכשרת המתנדבים, יכולתו להכשיר את המתנדבים, יכולת הארגון לעבוד בשיתוף עם חברה עסקית ועוד. גם בתרומת שווה ערך יש חשיבות להיכרות עם הארגונים וצורכיהם כדי שהתרומה תגיע למי שזקוק לה ובנוסף חשוב שהיא תהיה בהתאמה לצרכים וליכולת של הארגון החברתי.

7. קביעת יעדים ומדדים למדידת הצלחת הפעילות. כמו לכל פעילות עסקית גם לפעילות הקהילתית יש לקבוע פרמטרים למדידת ההצלחה. כך תוכל החברה לדעת האם הושגו המטרות והיעדים שהציבה והאם יש לשפר את התהליך, לשם השגת תוצאות טובות יותר בשנת הפעילות הבאה וכיצד.

8. פעילות שיווקית פנים ארגונית. פעילות זו חשובה הן לגיוס העובדים לקחת חלק בפעילות הקהילתית והן ליצירת מודעות למכלול העשייה הקהילתית של החברה.

9. פעילות שיווקית חוץ ארגונית. לכל חברה, גם אם איננה משקוות את מוצריה/שירותיה בישראל, יש מעגלים של מחזיקי עניין. לכן במקביל לבניית האסטרטגיה הקהילתית יש לפתח תכנית תקשורת, אשר תלווה את הפעילויות להשגת יעדים כמו שיפור תדמית, יצירת מודעות בקרב מחזיקי עניין וכד’. הפעילות תיעשה במגוון רחב של ערוצים, בהתאמה לקהלי היעד שאליהם מעונינים להגיע.

10. ליווי מקצועי על ידי גורמים מקצועיים. כמו בתחומים רבים, גם תחום הפעילות הקהילתית הנו תחום מקצועי, הדורש היכרות והבנה של צרכי החברות העסקיות מחד גיסא והיכרות והבנת צורכי הקהילה מאידך גיסא. בישראל מספר גופים ללא כוונת רווח ולמטרת רווח, המציעים שירותים מקצועיים לחברות המעונינות לפתח פעילות קהילתית מקצועית.

ב ה צ ל ח ה !

* הכותבת היא משנה למנכ”ל ומנהלת תקשורת שיווקית בארגון “מתן – הדרך שלך לתת”, המתמחה בחיבור עסקים וקהילה. מתן מלווה למעלה מ-80 חברות, החל מגיבוש האסטרטגיה וכלה ביישומה בשטח, תוך יצירת מגוון הזדמנויות להשקעה אפקטיבית בקהילה  לחברה העסקית ולעובדיה.
טל:03-5602121, פקס: 03-5603131 , דוא”ל: info@matanisrael.org.il

אתר מתן – הדרך של לתת

על הכותב

ממו מגזין

ממו מגזין

השאר תגובה

דלג לתוכןכפתור לפתיחת תפריט נגישותHandicapped logo whiteHandicapped logo black

תפריט נגישות

הצהרת נגישות